UBO register - Dave Van Moppes

Exclusief voor leden
29/04/2021

UBO-register 2021: stand van zaken

Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners) werd ingevoerd door de antiwitwaswetgeving van 18 september 2017.

In het register moeten de vertegenwoordigers of hun mandatarissen  informatie over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen, vzw’s, stichtingen, trust en fiducieën of ermee vergelijkbare juridische entiteiten registeren.

De praktische modaliteiten van het UBO-register kende vele moeilijkheden en de termijn voor de registratie werd na herhaaldelijk uitstel uiteindelijk vastgesteld op 31.12.2019.  

Omdat het wetgevend kader geen antwoord bood aan heel wat vragen uit de praktijk, werden er reeds verschillende FAQ’s gepubliceerd waarin de administratie van de thesaurie dieper ingaat op een aantal praktische vraagstukken.

Maar ook de wetgever heeft ondertussen via de Wet van 20 juli 2020 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten het juridisch kader aangepast en verfijnd. Via het KB van 23 september 2020  heeft de wetgever tevens de werkingsmodaliteiten aangepast.   

Een van de belangrijke aanpassingen betreft de verplichting voor informatieplichtigen om vanaf 11 oktober 2020 via het online platform elk document bij te voegen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. Informatieplichtigen die voor 11 oktober 2020 zijn geregistreerd hebben tot 30 april 2021 om de documenten op te laden. 

Tot en met 31 december 2019 heeft de administratie geen effectieve sancties toegepast.  De Algemene Administratie van de Thesaurie heeft in 2021 ondertussen een aanvang genomen om alle Belgische entiteiten aan te schrijven die nog geen of een onvolledige UBO-registratie hebben uitgevoerd. Wie geen gevolg geeft aan deze aanmaning dreigt een boete te krijgen.

UBO register - Dave Van Moppes
Van
tot
Dave Van Moppes
Inbegrepen
€0.00
€0.00

U krijgt een attest permanente vorming conform de vereisten van de beroepsorganisaties voor de daadwerkelijk gekeken tijd, afgerond naar het bovenste kwartier.

Inschrijven voor UBO register - Dave Van Moppes

Je moet inloggen om te kunnen inschrijven.

Ik wil inloggen

Word vandaag nog BAB lid

BAB Kortrijk stelt zich, als beroepsvereniging tot doel om de beroepsbelangen van haar leden te beschermen en te bevorderen, dit met inachtname van de eisen inzake beroepsbekwaamheid, onafhankelijkheid waardigheid en rechtschapenheid.
  • Netwerking & kennisdeling
  • Kwalitatieve en gevarieerde sessies 
  • Ad hoc inspelen op de actualiteit
  • Een unieke samenwerking met VABF Gent
  • Subsidieerbaar via de KMO-portefeuille

Lid worden of ontdek meer over onze organisatie

BAB Kortrijk

Sint-Sebastiaanslaan 49,
8500 Kortrijk.

secretaris@babkortrijk.be
KBO 0414.183.763
KMO-port: DV.O110228