Vennootschapsrecht - Financieel plan

13/06/2019

Een concrete handleiding

 • Hoe een financieel plan opmaken bij oprichting dat rekening houdt met de wettelijke minimum inhoud vervat in art 5:4 WVV?
 • Hoe de behoefte aan werkkapitaal en evolutie verwerken in het financieel plan?
 • Hoe een budget over 24 maand opstellen rekening houdend met de evolutie van de behoefte aan werkkapitaal?
 • Hoe de juiste raming van de liquiditeiten doorvoeren op 24 maanden?
 • Hoe de juiste rentabiliteit berekenen?
 • Welke minimum vereisten moet de accountant naleven mbt zijn aansprakelijkheid bij het verlenen van bijstand?
 • Hoe in kader van het  budget: cashflow statement opstellen bij dividenden en tantièmes?
 • Wat is de balanstest en hoe berekenen?
 • De liquiditeitstest: hoe op basis van de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen aantonen dat de vennootschap haar schulden kan blijven betalen (art 5:122 WVV)?
 • Hoe het financieel plan opstellen voor 12 maand?
 • Hoe de behoefte aan werkkapitaal berekeningen op basis van de “redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen” vastgesteld door de raad van bestuur?
 • Hoe stellen we de gebudgetteerde balans op die aansluit op de gebudgetteerde resultatenrekening en die rekening houdt met de toekomstige evolutie aan behoefte aan werkkapitaal?
 • Wat wordt verwacht van een “goede huisvader” accountant bij het opstellen van dit budget ?

Wie kan inschrijven?

Leden kunnen zichzelf en een medewerker inschrijven. Inschrijven is verplicht.

Hoeveel kost het?

De activiteit is gratis voor leden en hun medewerker.

 

Vennootschapsrecht - Financieel plan
Van
tot
Patrick Huybrechts
Kortrijk - 't Waaihof,
Graaf de Smet de Naeyerlaan 18, 8500 Kortrijk
Inbegrepen
€0.00
€0.00

U krijgt een attest permanente vorming conform de vereisten van de beroepsorganisaties voor de daadwerkelijk gekeken tijd, afgerond naar het bovenste kwartier.

Inschrijven voor Vennootschapsrecht - Financieel plan

Je moet inloggen om te kunnen inschrijven.

Ik wil inloggen

Word vandaag nog BAB lid

BAB Kortrijk stelt zich, als beroepsvereniging tot doel om de beroepsbelangen van haar leden te beschermen en te bevorderen, dit met inachtname van de eisen inzake beroepsbekwaamheid, onafhankelijkheid waardigheid en rechtschapenheid.
 • Netwerking & kennisdeling
 • Kwalitatieve en gevarieerde sessies 
 • Ad hoc inspelen op de actualiteit
 • Een unieke samenwerking met VABF Gent
 • Subsidieerbaar via de KMO-portefeuille

Lid worden of ontdek meer over onze organisatie

BAB Kortrijk

President Kennedypark 31A
8500 Kortrijk

secretaris@babkortrijk.be
KBO 0414.183.763
KMO-port: DV.O110228