Aangifte rekeningen en levensverzekeringen in het buitenland

FOD  Financiën herinnert er ons aan dat de rekeningen en levensverzekeringen in het buitenland aangegeven moeten worden in de aangifte PB. De melding van deze rekeningen moet tevens gebeuren bij de Nationale Bank van België.

Links: https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/centraal-aanspreekpunt/buitenlandse-rekeningen

BAB Kortrijk

Sint-Sebastiaanslaan 49,
8500 Kortrijk.

secretaris@babkortrijk.be
KBO 0414.183.763
KMO-port: DV.O110228