Aangifte rekeningen en levensverzekeringen in het buitenland

FOD  Financiën herinnert er ons aan dat de rekeningen en levensverzekeringen in het buitenland aangegeven moeten worden in de aangifte PB. De melding van deze rekeningen moet tevens gebeuren bij de Nationale Bank van België.

Links: https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/centraal-aanspreekpunt/buitenlandse-rekeningen

BAB Kortrijk

President Kennedypark 31A
8500 Kortrijk

secretaris@babkortrijk.be
KBO 0414.183.763
KMO-port: DV.O110228