Cijferberoepen: voorlopig geen bijkomend uitstel voor de belastingaangifte via TOW door mandatarissen

De FOD Financiën heeft beslist dat er voorlopig geen bijkomend uitstel wordt verleend aan de mandatarissen voor de belastingaangiften via Tax-on-web.  De uiterste indiendingsdatum voor de aangiften in de personenbelasting blijft voor u dus 29 oktober 2015.  We volgen de situatie echter op de voet op. Mochten er zich voor 29 oktober grote ICT-problemen voordoen, dan zullen we zorgen voor een pragmatische oplossing. 

 

Bron fod financiën 

President Kennedypark 31A
8500 Kortrijk
 

0492 44 12 25
secretaris@babkortrijk.be

RPR BE0414.183.763 Gent, afd. Kortrijk
IBAN BE42 2850 2034 3454 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102228