Circulaire gepubliceerd: modaliteiten vastklikken reserves

Ci.RH.233/629.295 (AaFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013

De circulaire bevat een eerste commentaar op art. 537, WIB 92, zoals ingevoegd door art. 6, PW 28.6.2013.

President Kennedypark 31A
8500 Kortrijk
 

0492 44 12 25
secretaris@babkortrijk.be

RPR BE0414.183.763 Gent, afd. Kortrijk
IBAN BE42 2850 2034 3454 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102228