Data indiening aangifte personenbelasting aanslagjaar 2018

De nieuwe data voor het indienen van de aangiftes personenbelasting aanslagjaar 2018 zijn gekend

  • 29/06/2018 indiening op papier
  • 12/07/2018 indiening via Tax On Web door de belastingplichtige zelf
  • 25/10/2018 indiening via Tax On Web via een mandataris (boekhouder - accountant)
  • 00/00/2018 indiening aangiftes forfaitaire belastingplichtigen (zowel papier als TOW) nog niet gekend

We raden de mandatarissen sterk aan om niet te wachten met indiening van de aangiften van hun klanten tot einde van de termijn om de piekperiode eind oktober te vermijden

bron: minfin.

BAB Kortrijk

President Kennedypark 31A
8500 Kortrijk

secretaris@babkortrijk.be
KBO 0414.183.763
KMO-port: DV.O110228