Data indiening aangiftes aanslagjaar 2014

De data voor het indienen van de aangiftes personenbelasting en vennootschapsbelasting zijn bekend gemaakt

1)  Personenbelasting

        26/06/2014 : aangiftes op papier

        16/07/2014 : aangifte via TOW door de belastingplichtige zelf

        31/10/2014 : aangifte via TOW door mandataris

 

 2) Vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting

         aangiftes enkel en alleen via Biztax

         30/09/2014  voor diegene  met balansdatum  31/12/2013

         voor vennootschappen en verenigingen met een andere balansdatum  wordt de datum later bekendgemaakt.

BAB Kortrijk

President Kennedypark 31A
8500 Kortrijk

secretaris@babkortrijk.be
KBO 0414.183.763
KMO-port: DV.O110228