Gesplitste aankoop blijft mogelijk !

Minister van financiën Koen Geens heeft duidelijkheid geschapen omtrent de gesplitste aankoop.

Zo blijft een gesplitste aankoop ook mogelijk na 1 september 2013 indien er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo kan een gesplistste aankoop van vastgoed als er schenkingsrechten zijn betaald of als de "begiftigde" vrij kon beschikken over het geschonken geld.

lees meer : http://www.tijd.be/r/t/1/id/9380063

BAB Kortrijk

President Kennedypark 31A
8500 Kortrijk

secretaris@babkortrijk.be
KBO 0414.183.763
KMO-port: DV.O110228