Indieningstermijn rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners / vennootschappen verlengd tot 22 oktober 2014

De indieningstermijn voor de aangiften (papier of via Biztax) rechtspersonenbelasting enbelasting niet-inwoners / vennootschappen die normaal loopt tot 30 september 2014, wordtverlengd tot 22 oktober 2014. Opgelet: de indieningstermijnen van de aangiften in de vennootschapsbelasting blijven ongewijzigd.

BAB Kortrijk

President Kennedypark 31A
8500 Kortrijk

secretaris@babkortrijk.be
KBO 0414.183.763
KMO-port: DV.O110228