Individueel uitstel voor de indiening van de aangifte in de vennootschapsbelasting

U kunt onder bepaalde voorwaarden een individueel uitstel aanvragen voor de indiening van de aangifte in de vennootschapsbelasting (*). De aanvraag moet u doen bij het bevoegdetaxatiekantoor.

U kunt dat uitstel enkel krijgen als de volgende voorwaarden allemaal voldaan zijn:

Het betreft een gebroken boekjaar (boekhouding anders gehouden dan per kalenderjaar). De statutaire algemene vergadering vindt plaats in de loop van de 6e maand na afsluiting van het boekjaar. Het boekjaar wordt ten vroegste afgesloten op 1 maart.

De bijkomende termijn bedraagt dan één maand vanaf de dag van de statutaire algemene vergadering.

(*) Overeenkomstig art. 311, WIB 92 en met verwijzing naar de circulaire AAFisc Nr. 15/2013 van 25.04.2013 van 25.04.2013 

Bron: minfin.

BAB Kortrijk

President Kennedypark 31A
8500 Kortrijk

secretaris@babkortrijk.be
KBO 0414.183.763
KMO-port: DV.O110228