Individueel uitstel voor de indiening van de aangifte in de vennootschapsbelasting

U kunt onder bepaalde voorwaarden een individueel uitstel aanvragen voor de indiening van de aangifte in de vennootschapsbelasting (*). De aanvraag moet u doen bij het bevoegde taxatiekantoor.

U kunt dat uitstel enkel krijgen als de volgende voorwaarden allemaal voldaan zijn:

  • Het betreft een gebroken boekjaar (boekhouding anders gehouden dan per kalenderjaar).
  • De statutaire algemene vergadering vindt plaats in de loop van de 6e maand na afsluiting van het boekjaar.
  • Het boekjaar wordt ten vroegste afgesloten op 1 maart.

De bijkomende termijn bedraagt dan één maand vanaf de dag van de statutaire algemene vergadering.

*) Overeenkomstig art. 311, WIB 92 en met verwijzing naar de circulaire AAFisc Nr. 15/2013 van 25.04.2013 van 25.04.2013 

 

bron: fod financiën 

BAB Kortrijk

President Kennedypark 31A
8500 Kortrijk

secretaris@babkortrijk.be
KBO 0414.183.763
KMO-port: DV.O110228