Nieuwe formaliteit bij neerlegging: verklaring afwezigheid bestuursverbod

Bij elke (her)benoeming van een mandataris moet je voortaan een extra stuk toevoegen bij de neerlegging van de publicatie bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Het gaat meer bepaald over een ondertekende verklaring dat de (her)benoemde bestuurder geen bestuursverbod heeft opgelopen in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. 

BAB Kortrijk

President Kennedypark 31A
8500 Kortrijk

secretaris@babkortrijk.be
KBO 0414.183.763
KMO-port: DV.O110228