Nieuwe formaliteit bij neerlegging: verklaring afwezigheid bestuursverbod

Bij elke (her)benoeming van een mandataris moet je voortaan een extra stuk toevoegen bij de neerlegging van de publicatie bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Het gaat meer bepaald over een ondertekende verklaring dat de (her)benoemde bestuurder geen bestuursverbod heeft opgelopen in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. 

President Kennedypark 31A
8500 Kortrijk
 

0492 44 12 25
secretaris@babkortrijk.be

RPR BE0414.183.763 Gent, afd. Kortrijk
IBAN BE42 2850 2034 3454 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102228