Uiterste indieningsdatum voor de “forfaitaire belastingplichtigen"

De uiterste datum voor de terugzending van de aangifte in de personenbelasting van de “forfaitaire belastingplichtigen” is bepaald op dinsdag 10 december 2013, zowel voor de papieren versie als voor de elektronische aangifte via Tax-on-web.

Wat de landbouwers (gewone teelten en speciale teelten) betreft beschikken hun mandatarissen automatisch over een bijkomende termijn tot en met vrijdag 10 januari 2014 voor het indienen van een elektronische aangifte via Tax-on-web (voor de papieren aangiften is er geen bijkomend uitstel)

 

Bron: ministerie van financien.

BAB Kortrijk

President Kennedypark 31A
8500 Kortrijk

secretaris@babkortrijk.be
KBO 0414.183.763
KMO-port: DV.O110228