Vennootschapsbelasting-aanvraag uitstel in bepaalde gevallen

U kunt onder bepaalde voorwaarden een individueel uitstel aanvragen voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting.  Deze aanvraag moet u doen bij het bevoegde taxatiekantoor.

U kunt dat uitstel enkel verkrijgen als de volgende voorwaarden voldaan zijn ;

1) het betreft een gebroken boekjaar (dus boekhouding anders gehouden dan per kalenderjaar)

2) de statutaire algemene vergadering vindt plaats in de loop van de 6e maand na afsluiting

3) het boekjaar wordt ten vroegste afgesloten op 01 maart.

Als alle voorwaarden vervult zijn kan een bijkomende termijn bekomen worden van 1 (een) maand vanaf de dag van de statutaire algemene vergadering.

In de aanvraag verwijzen naar art 311 WIB92 en circulaire AAFisc NR 15/2013 van 25-04-2013

BAB Kortrijk

President Kennedypark 31A
8500 Kortrijk

secretaris@babkortrijk.be
KBO 0414.183.763
KMO-port: DV.O110228