Christophe Blindeman

Notaris
 • Master in het vennootschapsrecht - onderscheiding -K.U. Brussel - K.U. Leuven
 • Licentiaat in het notariaat - onderscheiding - K.U. Leuven
 • Licentiaat in de rechten - onderscheiding - Optie handels- en economisch recht - Universiteit Gent - Uitwisselingsprogramma Erasmus - Université de Paris X
 • Notaris te Gent – NOTARIAAT BLINDEMAN – 9000 Gent, Fleurusstraat 2
 • Medestichter en geassocieerd notaris in de notarissenassociatie NOTAS te Gent
 • Notaris te Gent (Benoemd bij KB 01/12/1999)
 • Medewerker bij notaris Edwin VAN LAETHEM te Brussel
 • Medewerker bij notaris Andrée VERELST te Grimbergen

Academische carrière en specialisaties

 • gastdocent 3de Bachelor Rechten VUB (ondernemingsrecht)
 • voorzitter van de Commissie Notariële zaken bij de Fednot
 • docent bij de Brugge Business School (Postgraduaat Vennootschapsrecht)
 • bestuurder bij de VZW I-prof (ter bevordering van de interprofessionele samenwerking tussen advocaten, cijferberoepers en notarissen)
 • lid van de Commissie PR bij de Fednot – woordvoerder
 • lid van de Commissie Vennootschappen bij de Fednot
 • bestuurder van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot)
 • lid van de Kamer van Notarissen van Oost-Vlaanderen, waarvan 2 jaar syndicus

Reeds gegeven vormingen

Publicaties

 • redactielid van - Tilleman, B. en Tas, R. (ed.), Wetboek Vennootschapsrecht, Die Keure, 2002 - Geannoteerde vennootschappenwet en bijzondere wetgeving
 • redactielid van - Byttebier, K., Cerfontaine, J. en De Wulf, H. (ed.) -Wet en duiding vennootschappen, Economische recht, Larcier - Geannoteerd wetboek

President Kennedypark 31A
8500 Kortrijk
 

0492 44 12 25
secretaris@babkortrijk.be

RPR BE0414.183.763 Gent, afd. Kortrijk
IBAN BE42 2850 2034 3454 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102228